Ikutaro_Kakehashi_Arthur_Baker_Roland_TR-808_582px.jpg

Ikutaro Kakehashi, Arthur_Baker y Roland_TR-808: tres protagonistas absolutos