Tatsuya_Takahashi_Korg_intro_750x400px.jpg

Tatsuya Takahashi deja su puesto de Ingeniero Jefe en Korg -así ve su futuro inmediato