Akai_APC_Live_leaked_NAMM_2019_intro_750x400px

Akai APC Live podría ser un instrumento autónomo real en NAMM 2019